Aktualności

Orlik otwarty od 25 maja br.

WYCIĄG Z PROCEDUR PRZECIWEPIDEMICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE BOISKA SPORTOWEGO-ORLIK NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY

1.Boisko-orlik udostępniane jest w następujących godzinach:

Poniedziałek:  16:30 – 20:00

Wtorek:  16:30 – 20:00

Środa:  16:30 – 20:00

Czwartek:  16:30 – 20:00

Piątek:  16:30 – 20:00

2. Limit osób korzystających z boiska w danym momencie wynosi: 14 osób.

3. Każdy użytkownik zarówno przy wejściu jak i wyjściu zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni.

4. Przed wejściem na boisko, należy zachować bezpieczny dystans społeczny – min. 2 m.

5. Użytkownicy boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.

6. Korzystający z boiska użytkują wyłącznie osobisty sprzęt treningowy.

7. Z boiska mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie.

Dyrektor wyznacza pracowników, odpowiedzialnych za funkcjonowanie boiska.