Aktualności

Organizacja pracy szkoły do 25 kwietnia br.

Od 22 marca do 25 kwietnia br. naukę w trybie zdalnym realizują uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Poprzez dziennik elektroniczny UONET+ przekazano rodzicom w marcu informacje dotyczące: organizacji pracy uczniów w trakcie nauki zdalnej, organizacji opieki świetlicowej oraz opieki nad dziećmi ze względu na rodzaj niepełnosprawności, konsultacji zdalnych dla uczniów klas 1-8SP oraz stacjonarnych dla uczniów 8SP, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz działalności biblioteki.