Aktualności

„OD BAŁTYKU PO GÓR SZCZYTY”

24 listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski  „Od Bałtyku po gór szczyty”.

Wit Perkosz i Kinga Rusin, uczniowie klasy Ib, wprowadzili uczniów w świat poezji mówiąc, że poezja jest obecna w życiu dziecka już od wczesnego dzieciństwa. Dzięki poezji dzieci uczą się odkrywać zupełnie inny świat, rozwijają swoją wyobraźnię, wrażliwość estetyczną. Dziecko poprzez poezję uczy się poznawać świat z własnej „maluczkiej perspektywy”.

Prezentowane przez uczniów utwory poetyckie były punktowane od 1 do 5 za: prawidłowe opanowanie pamięciowe, interpretacje utworu, dykcję, intonację, natężenie głosu, wymowę spółgłosek i samogłosek ę i ą , ogólny wyraz artystyczny.

Komisję konkursową tworzyli:

– przewodnicząca komisji: pani dyrektor Aleksandra Kobielska

– członkowie: pani Kornelia Twardawa

– organizator konkursu: pani Elżbieta Kozobucka

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas I zostali :

I miejsce  – Adam  Twardowski Ia

II miejsce – Filip Węgrzyn Ib

III miejsce  – Latos Wiktoria Latos Ia

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas II zostali :

I miejsce  – Jagoda Łasut

II miejsce – Emilia Mikołajczyk

III miejsce – Lena Bogusz

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas III  zostali :

I miejsce – Julia  Szachniewicz  IIId

II miejsce – Zofia Szymańska  IIIb

III miejsce – Krystyna Socha IIIb

Podsumowując konkurs pani dyrektor Aleksandra Kobielska podziękowała uczniom za udział w konkursie i pięknie recytowane wiersze. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie dyplomy za udział. Uczniowie, którzy zdobyli miejsce I i II reprezentować będą szkołę na Gminnym Konkursie Recytatorskim wiosną 2018 roku w naszej szkole.

Kozobucka Elżbieta