Aktualności

Mistrzowska Drużyna Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej

Z radością informujemy, że 1 Żernicka Gromada Zuchowa „Poszukiwacze przygód”, prowadzona przez panie: Martę Mączkę oraz Annę Sifczyk, zdobyła tytuł Mistrzowskiej Drużyny Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej 2020/2021. Zuchy z Żernicy otrzymały nagrodę oraz pamiątkowy proporzec przekazywany z roku na rok pomiędzy mistrzowskimi gromadami i drużynami.

Tytuł Mistrzowskiej Drużyny Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej przyznawany jest na początku każdego roku szkolnego jednej gromadzie zuchowej lub drużynie harcerskiej, która w swojej śródrocznej pracy oraz podczas Harcerskiej Akcji Letniej (wakacji) wyróżniała się na tle innych jednostek organizacyjnych Hufca. Działalność 1 Żernickiej Gromady Zuchowej „Poszukiwacze przygód”, w opinii Komendy Hufca, wyróżniała się na tle dwudziestu ośmiu gromad i drużyn Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. Zuchy z Żernicy zdobyły wiele sprawności, nabyły nowe umiejętności, co niewątpliwie w czasie panującej pandemii było dużym wyzwaniem zarówno dla zuchów, jak i kadry gromady. Cieszymy się, że nowopowstała gromada działa prężnie i może być przykładem dla pozostałych członów ZHP, a także całej społeczności naszej szkoły.

Kornelia Twardawa