Aktualności

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Szkoły Podstawowej w Żernicy w roku szkolnym 2021/2022

Lista 

Prosimy o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej w Żernicy w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 29 marca br. do 13 kwietnia br. (wzór oświadczenia).

Oświadczenie można złożyć osobiście w portierni szkolnej lub przesłać mailowo na adres służbowy: kowalska.m@pilchowice.pl.