Aktualności

Konsultacje i zajęcia rewalidacyjne

W związku z uruchomieniem – po konsultacji z rodzicami – od dnia 25 maja 2020 roku zajęć rewalidacyjnych dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły oraz konsultacji dla uczniów klas ósmych z możliwością ich korzystania z wypożyczeń bibliotecznych odsyłamy do przygotowanych procedur szkolnych.
 
Każdorazowo rodzice dzieci przed zajęciami rewalidacyjnymi wypełniają oświadczenie i raz deklarację (załączniki do procedury nr 1) oraz każdorazowo w przypadku uczniów klas 8 zgłaszających się na konsultacje oświadczenie (załącznik do procedury nr 2). Druki są dostępne w holu szkolnym lub na stronie www szkoły w procedurach. Informacje dotyczące harmonogramu zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji (na terenie szkoły lub online) zostaną przekazane rodzicom.
 
Biblioteka tymczasem dla uczniów klas 8 będzie czynna w poniedziałek w godz. 13.45-15.45 oraz w czwartek w godz. 9.00-12.30.
 
Każdorazowo przed wejściem na teren szkoły wyznaczony pracownik będzie dokonywać pomiaru temperatury dziecka przedszkolnego lub ucznia szkoły. Dziecko korzystające z zajęć musi być bezwzględnie zdrowe oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie mogło mieć kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. Jeśli dziecko zgłaszało rodzicowi w domu jakiekolwiek dolegliwości, powinno bezwzględnie zostać w  domu.
 
Dziękujemy za zrozumienie naszych zasad w obecnych warunkach.
 
Beata Nawrath,
Dyrektor ZSP w Żernicy