Aktualności

Konkurs plastyczny

Zachęcamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z zakładką w krainie bajek”.

Cele konkursu:
– propagowanie bajek i baśni, literatury dla dzieci oraz Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek,
– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci poprzez stworzenie zakładki z ulubioną postacią bajkową,
– rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Regulamin:

  1. Tematem konkursu jest wykonanie zakładki z ulubioną postacią bajkową –wykonanej dowolną techniką.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III.
  3. Kryteria pracy: zakładka do książki – praca płaska. Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
  4. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko oraz klasa.
  5. Prace należy składać w bibliotece po powrocie do szkoły po zdalnym nauczaniu.
  6. Oceniana będzie pomysłowość, interesujące wykonanie, wrażenie estetyczne oraz samodzielność w wykonaniu.
  7. Wyniki konkursu będą ogłoszone przy wystawie prac dzieci i na stronie internetowej szkoły.
  8. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani po zebraniu komisji.

Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu do prezentacji zdjęć oraz strony internetowej szkoły.

Wioletta Świerdza