Aktualności

Konkurs historyczno-plastyczny „Witaj Majowa Jutrzenko”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie historyczno-plastyczny „Witaj Majowa Jutrzenko” z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

Cele konkursu:

– upowszechnianie wiedzy historycznej na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku,

– kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży,

– rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Regulamin:

  1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie plakatu związanego z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w 1791 roku – wykonanego dowolną techniką.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas IV-VIII.
  3. Kryteria pracy: plakat, format A3 – praca płaska. Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
  4. Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko oraz klasa.
  5. Prace należy składać na portierni lub w bibliotece szkolnej do dnia 30 kwietnia 2021 r.
  6. Oceniana będzie pomysłowość, interesujące wykonanie, przedstawienie informacji historycznych na temat wydarzenia historycznego, wrażenie estetyczne oraz samodzielność w wykonaniu.
  7. Wyniki konkursu będą ogłoszone przy wystawie prac dzieci i na stronie internetowej szkoły.
  8. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani po zebraniu komisji.
  9. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu do prezentacji zdjęć oraz strony internetowej szkoły.

Justyna Wrońska – Labus