Aktualności

Zmiana organizacji pracy szkoły od dnia 9 listopada br.

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice

Od dnia 9 do 29 listopada br. zajęcie edukacyjne dla uczniów klas 1-8SP są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (platforma Microsoft Teams w czasie rzeczywistym).

Szkoła zaplanuje opiekę świetlicową dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kl. I–III szkoły podstawowej). Dotyczy to środowisk medycznych oraz służb zaangażowanych w powyższe zadania. Prosimy rodziców w takich przypadkach o zgłoszenie dzieci bezpośrednio do wicedyrektor Kornelii Twardawy poprzez dziennik UONET+.

W szczególnych przypadkach uczniów ujętych w przepisach prawa – po kontakcie z rodzicami – zaplanujemy w miarę możliwości organizacyjnych zajęcia w szkole.

Konsultacje indywidualne z nauczycielami, w tym prowadzącymi zajęcia przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty, są organizowane poprzez platformę MT (harmonogram).

Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Beata Nawrath, dyrektor ZSP w Żernicy