Aktualności

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rekrutacji

Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, w ramach działań profilaktycznych związanych z koronawirusem, od 12 do 25 marca br. ZAWIESZA SIĘ funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy.

W dniach 12 i 13 marca br. nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a  jedynie opiekuńcze (w przedszkolu i szkole), przy czym zwracam się do Państwa z apelem, by korzystać z tej opieki wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

Od poniedziałku 16 marca br. wychowankowie przedszkola i uczniowie nie przychodzą na zajęcia.

Ewentualne dodatkowe informacje będą przesyłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.

Nabór do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie realizowany w dotychczasowej formie.

Wnioski będą przyjmowane do 20 marca br. w godzinach 8.00-15.00, czyli w godzinach pracy sekretariatu.

Beata Nawrath

Dyrektor ZSP w Żernicy