Aktualności

Koło naukowe „Eksploratorˮ

Koło naukowe „Eksploratorˮ przystąpiło do kolejnego etapu konkursu edukacyjnego „Być jak Ignacyˮ. Tym razem uczniowie mają do przygotowania projekt ekologiczny związany z oszczędzaniem wody, pokazujący, jakie działania podejmują  lub mają zamiar podjąć by oszczędzać wodę.

28 stycznia o godz. 15.30 członkowie koła spotkali się online z uczniami koła naukowego ze Szkoły Podstawowej im. B.Prusa w Poświętnem.

Zorganizowały je koordynatorki projektu „Być jak Ignacy” p. Wioletta Gołaszewska (nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem) i p. Grażyna Morga (nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy).

Uczniowie opowiedzieli o swoich zainteresowaniach, pasjach, przedstawili eksperymenty. Chociaż dzieli nas 500 km, mogliśmy porozmawiać i zobaczyć nasze szkoły, a wszystko dzięki nowym technologiom.

Grażyna Morga