Aktualności

Jesteśmy placówką partnerską Uniwersytetu Śląskiego

W mijającym roku nasza szkoła została placówką partnerską Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W związku z tym praktyki u nas odbywały studentki pedagogiki ze specjalności „edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”. Praktykantki obserwowały i prowadziły zajęcia w klasach I-III. Oprócz tego studentki zwiedziły klasy szkolne, salę gimnastyczną, bibliotekę, salę doświadczania świata. Wyposażenie placówki zrobiło na nich duże wrażenie, podobnie jak warsztat metodyczny i profesjonalizm nauczycieli, pod okiem których miały okazję pracować. W ramach wizyt praktykantki obserwowały fragment zajęć świetlicowych poświęconych nauce języka migowego, a także brały udział w zajęciach z dogoterapii. Ponadto studentka pochodząca z Mongolii przeprowadziła bardzo ciekawe zajęcia na temat swojego ojczystego kraju. Zarówno praktykantki, jak i uczniowie wraz z nauczycielami wynieśli z tych spotkań wiele korzyści.

Marta Mączka