Aktualności

Informacje o liście kandydatów zakwalifikowanych do klas 1 na rok 2022/2023

Na tablicy ogłoszeń w szkole (wejście od ul. Miki 37) jest wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Żernicy.

W dniach 7-20 kwietnia br. rodzice składają poświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w sekretariacie szkolnym.

W zakładce Rekrutacja znajdują się informacje o rekrutacji na rok szkolny 2022/2023. W zakładce Język mniejszości są dostępne wnioski o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej (zwracamy uwagę na podpisy obojga rodziców).

Wydruki wniosków i innych oświadczeń są też dostępne w sekretariacie szkolnym.