Aktualności

Gminny Konkurs „Kroszonka 2018 roku”

Uczniowie klasy Ib wzięli udział w Gminnym Konkursie „Kroszonka 2018 roku” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach i Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom i zajęli I miejsce. Otrzymali pamiątkowy dyplom i bon w wysokości 100zł do wykorzystania w cukierni Surdel w Pilchowicach.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie kroszonki w dowolnej technice oraz formie plastycznej. Prace mogły być wykonane z różnorodnych materiałów.

Celem konkursu było: ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkanocy; upowszechnienie inicjatyw twórczych; stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań.

Elżbieta Kozobucka