Aktualności

Gminny Turniej Gier i Zabaw

 16 maja odbył się Gminny Turniej Gier i Zabaw. W turnieju wzięły udział reprezentacje klas drugich i trzecich szkół podstawowych z Pilchowic, Stanicy, Wilczy oraz Żernicy.

Każda drużyna miała do pokonania 5 konkurencji szybkościowo-zwinnościowych. Zawodom dopisywała ogromna rywalizacja oraz wesoła zabawa.

 

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

– w kategorii klas II:

I miejsce – ZSP w Stanicy

II miejsce – ZSP w Żernicy

III miejsce – ZSP w Pilchowicach

– w kategorii klas III:

I miejsce – ZSP w Pilchowicach

II miejsce – ZSP w Żernicy

III miejsce – ZSP w Stanicy

IV miejsce – ZSP w Wilczy

Po zawodach pani dyrektor Beata Nawrath pogratulowała sukcesów i wręczyła pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Każdy uczestnik zawodów otrzymał poczęstunek. Bardzo serdecznie dziękuję reprezentacjom za walkę podjętą na parkiecie.

Katarzyna Zborowska