Aktualności

Gminny Konkurs Recytatorski  „Od Bałtyku po gór szczyty”

13 kwietnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żernicy odbył się Gminny Konkurs Recytatorski  „Od Bałtyku po gór szczyty”. Do rywalizacji na słowa stanęli uczniowie ze szkół podstawowych z Pilchowic, Stanicy, Wilczy i Żernicy. Naszą szkołę reprezentowało sześciu uczniów z klas I- III. Byli to: Adam Twardowski, Filip Węgrzyn, Emilia Mikołajczyk, Jagoda Łasut, Julia Szachniewicz i Zofia Szymańska.

Wit Perkosz i Emilia Garczorz, uczniowie klasy Ib wprowadzili uczniów w świat poezji mówiąc, że droga do wielkiej literatury zaczyna się od wierszy dla dzieci, że oddziaływanie utworów poetyckich na dzieci jest znacznie większe niż utworów pisanych prozą. Potwierdzeniem tego są słowa Haliny Semenowicz, że dziecko w wieku przedszkolnym „za poezję uważa każdą wypowiedź odbiegającą od mowy potocznej, rymowaną lub nierymowaną, która ma w sobie coś z marzenia, z piosenki, zawiera rytm, melodię słowa, jest wyrazem serca przepełnionego radością, zachwytem, czy też tęsknotą, niepokojem, a nawet buntem”.

Konkurs recytatorski uatrakcyjniony został inscenizacją legendy pt. „Od Bałtyku po gór szczyty”, przygotowaną przez uczniów klasy Ib.

Prezentowane przez uczniów utwory poetyckie były punktowane od 1 do 5 za: prawidłowe opanowanie pamięciowe, interpretacje utworu, dykcję, intonację, natężenie głosu, wymowę spółgłosek i samogłosek ę i ą, ogólny wyraz artystyczny.

Komisję konkursową tworzyli:

– przewodnicząca komisji: pani dyrektor Aleksandra Kobielska

– członkowie: pani Kornelia Twardawa, pani Aleksandra Piechowicz

– organizator konkursu: pani Elżbieta Kozobucka

Zwycięzcami konkursu na poziomie klas I zostali :

I miejsce       Magdalena Roter – Wilcza

II miejsce     Alicja Gocek  – Pilchowice

III miejsce    Magda Pyszny – Stanica

Na poziomie klas II:

I miejsce        Jagoda Łasut – Żernica

II miejsce       Nadia Zborowska – Stanica

III miejsce     Maria Wilczek – Pilchowice

Na poziomie klas III:        

I miejsce        Paulina Michalik – Pilchowice

II miejsce       Zofia Szymańska – Żernica

III miejsce     Alicja Łupieżowiec – Wilcza

Podsumowując konkurs pani dyrektor Aleksandra Kobielska podziękowała uczestnikom konkursu za ciekawą interpretację utworów poetyckich, a nauczycielom za przygotowanie dzieci do uczestnictwa w konkursie. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie dyplomy za udział. Forma konkursu recytatorskiego sprzyja dobrej zabawie, ale przede wszystkim to wyrabianie wrażliwości na piękno słowa i budzenie miłości do języka polskiego.

Elżbieta Kozobucka