Aktualności

„Geo’2023: Geometria – Geografia – Geologiaˮ

W dniach od 28 maja do 4 czerwca grupa 12 uczniów i 2 opiekunów będzie uczestniczyła w kolejnym wyjeździe edukacyjnym do Andaluzji (Hiszpania). Jest to piąty tego rodzaju wyjazd w historii naszej szkoły, a zarazem wielka szansa na znaczący impuls rozwojowy dla naszych uczniów.

Uczniowie odbędą zajęcia terenowe z zakresu geografii, podczas których będą mieli okazję zapoznania się z przejawami różnych procesów geologicznych kształtujących oblicze Ziemi. Zajęcia te zostaną zrealizowane na obszarze niezwykle interesującym pod względem geologicznym, gdyż stykają się tam dwie płyty tektoniczne. Uczniowie poznają również wybitne zabytki historyczne Andaluzji.

Część wyjazdu poświęcona będzie zagadnieniom matematycznym. W związku z tym, planujemy wizytę na Uniwersytecie w Almerii, w ramach której odbędą się warsztaty z wykorzystaniem programu Neotrie VR. Staną się one także okazją do nawiązania szerszej współpracy, integracji uczniów oraz wykorzystania znajomości języka angielskiego.

Podziękowania dla Sponsorów wyjazdu edukacyjnego do Hiszpanii

Dzięki hojności Wójta Gminy Pilchowice Macieja Gogulli oraz następujących instytucji i firm:

  • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Grupie Niekotrans – Nova Sp. z o.o – Rajmund Nierychło, Marek Iwaniec,
  • Agencji Nieruchomości DomProfit w Raciborzu,
  • Mikołowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Mikołowie,
  • Przedsiębiorstwu Transportowemu Grzegorza Twardawy,

które wsparły nas finansowo, możliwe było zorganizowanie wycieczki edukacyjnej grupy 12 uczniów i 2 opiekunów do Andaluzji. 

Beata Nawrath – dyrektor szkoły
Grażyna Morga – organizatorka i pomysłodawczyni wyprawy, opiekun
Miranda Duda – nauczyciel, opiekun
oraz Uczniowie – uczestnicy