Aktualności

Dziękujemy za udział w festynie 2019

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy Wszystkim za udział w festynie zorganizowanym przez Radę Rodziców we współpracy ze Szkołą.

Dziękujemy prezydium Rady Rodziców, zwłaszcza Pani Magdalenie Konieczny, Pani Magdalenie Woźniak i Panu Michałowi Homotiukowi, za podjęcie się trudu organizacyjnego całego przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce wszystkich Rodziców, którzy w tym dniu aktywnie pracowali dla naszej sprawy na różnych stoiskach.

Dziękujemy Dzieciom i Uczniom, którzy w ten dzień zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne, i Nauczycielom, którzy przygotowali występy uczniów oraz byli zaangażowani w sprawy organizacyjne.

Dziękujemy Pracownikom obsługi szkoły, w tym szczególnie kuchni, za czynne włączenie się do przygotowań.

Dziękujemy Sołtysowi, Radzie Sołeckiej w Żernicy, Parafii w Żernicy i zaprzyjaźnionym społecznikom za przygotowanie miejsca festynu i jego uprzątnięcie przy naszej pomocy.

Dziękujemy Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach Panu Waldemarowi Pietrzakowi za udostępnienie terenu na organizację festynu oraz pracownikom GOK-u za współpracę. Dziękujemy Państwu Ryfińskim za pomoc w przygotowaniu udźwiękowienia przedsięwzięcia.

Dziękujemy Ludziom dobrej woli i Firmom, które co roku wspierają tę inicjatywę.

Tym razem naszym celem było doposażenie sali gimnastycznej w pomoce służące do prowadzenia zajęć sportowych i artystycznych dla wychowanków przedszkola i szkoły. Ponadto przyczyniliśmy się do historycznego wydarzenia – wsparcia inicjatywy fundacji sztandaru szkolnego na 30-lecie nowej szkoły w Żernicy w budynku przy ul. Miki 37.

Dyrekcja szkoły