Aktualności

Dziękujemy

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy Wszystkim za udział w festynie w dniu 10 czerwca 2018 r., zorganizowanym przez Radę Rodziców we współpracy ze Szkołą.

Dziękujemy zarządowi Rady Rodziców za podjęcie się trudu organizacyjnego całego przedsięwzięcia.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce wszystkich Rodziców, którzy w tym dniu aktywnie pracowali dla naszej sprawy na różnych stoiskach.

Dziękujemy Dzieciom i Uczniom, którzy w ten dzień zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne oraz współorganizowali poszczególne stoiska, i Nauczycielom, którzy przygotowali występy uczniów oraz byli zaangażowani w sprawy organizacyjne.

Dziękujemy wszystkim Pracownikom szkoły za wielodniowe prace przygotowawcze.

Dziękujemy Radzie Sołeckiej i Radnym za przygotowanie miejsca festynu i jego uprzątnięcie przy naszej pomocy.

Dziękujemy Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach za udostępnienie terenu na organizację festynu.

Dziękujemy naszym Gościom, Ludziom dobrej woli i Firmom, które co roku wspierają tę inicjatywę.

Dyrekcja szkoły