Aktualności

Der Martinstag – Dzień św. Marcina

Tradycji stało się zadość, historia o św. Marcinie z Tours również w tym roku została wspomniana w naszej szkole. Uczniowie klas I-III wykonali piękne lampiony, z których 10 zostało wyróżnionych za najciekawszy pomysł, uczniowie klas V przygotowali prace o patronie Poznania, a uczniowie klasy 2a oraz 2b ozdobili symboliczne gęsi. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursach otrzymali rogale świętomarcińskie. Organizatorkami obchodu dnia św. Marcina były nauczycielki języka niemieckiego p. Katarzyna Kostelecka oraz p. Anna Zdanowicz.

Katarzyna Kostelecka