Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do naszej szkoły!

22 grudnia 2020 r. zuchy z 1 Gromady Zuchowej „Poszukiwacze przygód” działającej przy naszej szkole przekazały Betlejemskie Światło Pokoju. W imieniu całej szkolnej społeczności odebrała je pani dyrektor Nawrath.

Historia zaczyna się w Betlejem. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich zuchy, harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Marta Mączka