Aktualności

Program profilaktyki zintegrowanej CUDER

14 marca uczniowie klas piątych i szóstych naszej szkoły uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej CUDER.  Program został sfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem programu było wzmocnienie czynników chroniących uczniów przed szeroką gamą zagrożeń. W szczególności skupiony był na prezentacji sposobów racjonalnego i bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Program poprzedzony został badaniem ankietowym wśród uczniów, dotyczącym poziomu zagrożeń w szkole i otoczeniu, na podstawie, których powstanie raport końcowy. Spotkanie trwało 3×45 minut, w trakcie którego prowadzący starali się pobudzić młodzież do podejmowania działań mających na celu ich samorozwój, a co za tym idzie refleksyjność i zdolność do podejmowania osobistych postanowień i zobowiązań. Po zakończeniu programu uczniowie mogli podpisać zobowiązanie do „cyberdetoxu” polegające na nieskorzystaniu z sieci przynajmniej 1 raz w tygodniu. Uczyniło to 14 uczniów naszej szkoły. Może niewiele, ale mamy nadzieję, że będzie to dobry początek. Na plakacie są jeszcze wolne miejsca – zachęcam do podejmowania zobowiązań przez kolejnych uczniów.

Pedagog szkolny

Kornelia Twardawa