Aktualności

Informacja o rekomendacjach w sprawie koronawirusa

W związku z informacjami o występowaniu koronawirusa (COVID-19) w Polsce i innych krajach UE prosimy o bieżące przeglądanie wytycznych publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego na stronie https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz Ministerstwo Zdrowia na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Przedstawiamy rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w powyższej sprawie:
1. w przypadku braku kontaktu z osobą chorą nie ma powodu do obaw;

2. należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

3. zalecane jest nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;

4. w przypadku powrotu z terenów występowania koronawirusa i objawów grypopodobnych, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

5. nie należy organizować wycieczek do krajów, w których wykryto koronawirusa;

6. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

W budynkach ZSP w Żernicy zostały rozmieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk, plakaty informacyjne oraz przeprowadzono zajęcia dla uczniów i dzieci związane z profilaktyką zdrowotną. Informacje o sprawach organizacyjnych będą przekazywane poprzez dziennik UONET+.

Dyrekcja szkoły