Category Archives: Aktualności

Projekt unijny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole będzie realizowany Projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obiady – wrzesień 2019 r.

Opłata za obiady szkolne we wrześniu 2019 roku wynosi 64,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 września 2019 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.