Aktualności

Obiady – styczeń 2020 r.

Opłata za obiady szkolne w styczniu 2020 roku wynosi 44,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 stycznia 2020 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły).

Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej

10 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach odbył się XIV Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre wieder” pod patronatem prezydenta miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza.