Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej

Dzień tygodnia Godziny Rodzaj zajęć Klasa Nauczyciel prowadzący
poniedziałek 8.00 – 8.45 Kółko językowe 6a J.Kozubek
11.45 – 12.30 Zajęcia sportowe 2a S.Kot
11.45 – 12.30 Zajęcia rozwijające kreatywność 1b A.Śliwka
12.45 – 13.30 Zajęcia rozwijające kreatywność 1c M.Mączka
12.45 – 13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 6c A.Gucwa
13.45 – 14.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 4b M.Mączka
14.40 – 15.25 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 4-8 B.Stradowska
14.40 – 15.25 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 5ac A.Kuś
14.40 – 16.15 Kółko dziennikarskie 4-8 J.Bielecka
15.30 – 16.15 SKS 4-8 M.Siwiec
15.30 – 16.15 Kółko geograficzne 7d G.Morga
wtorek 8.00 – 8.45 Kółko matematyczne 5c A.Kuś
8.00 – 8.45 Zajęcia rozwijające kreatywność 1a G.Makowska
10.45 – 11.30 Zajęcia sportowe 3b K. Zborowska
12.45 – 13.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2 G.Makowska
13.45 – 14.30 Kółko polonistyczne 8c B.Kurowska
13.45 – 14.30 Karta rowerowa 5b J.Bieniek
13.45 – 14.30 Kółko matematyczne 8a A.Gucwa
14.40 – 15.25 Kółko matematyczne 8b A.Gucwa
środa 8.00 – 8.45 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 7d G.Morga
8.55 – 9.40 Zajęcia sportowe 2b S.Kot
8.55 – 9.40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 2ab B.Kasza
13.45 – 14.30 Karta rowerowa 5c J.Bieniek
14.40 – 15.25 Kółko historyczne 7b J.Wrońska-Labus
14.40 – 15.25 Kółko matematyczne 5b G.Morga
15.30 – 16.15 Kółko wokalne 7 A.Jakiesz-Błasiak
czwartek 8.00 – 8.45 Karta rowerowa 5a J.Bieniek
12.45 – 13.30 Zajęcia sportowe 2c S.Kot
12.45 – 13.30 Zajęcia sportowe 3c M.Siwiec
13.45 – 14.30 Kółko matematyczne 5a A.Kuś
13.45 – 14.30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3 I.Koszela
15.30 – 16.15 SKS 4-8 M.Siwiec
piątek 7.10 – 7.55 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 8abc K.Jopek
8.00 – 8.45 Kółko polonistyczne 8a J.Bielecka
8.00 – 8.45 Kółko matematyczne 8c G.Morga
8.00 – 8.45 Kółko polonistyczne 8b B.Kurowska
9.50 – 10.35 Zajęcia sportowe 3a K.Zborowska
14.40 – 15.25 Kółko biologiczno-chemiczne 7a M.Duda