Stołówka

NIK_1113 (Kopiowanie)

Opłaty za obiady

Opłata za obiady szkolne w marcu 2020 roku wynosi 88 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 marca 2020 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.

Uwaga: ci uczniowie, którzy z powodu nieobecności (np. wycieczki, choroby) nie skorzystali z wszystkich opłaconych posiłków w lutym, otrzymają w szkole druki opłat za obiady marcowe pomniejszone o odliczenia z lutego. Podobnie zostaną wręczone druki w przypadku naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty.

Nr konta: 30 8460 0008 2002 0007 9295 0003

Co dobrego dziś na obiad?

Czas posiłków dla uczniów

11:30 – 11:50 – obiad dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

12:00 – 12:30 – obiad dla dzieci przedszkolnych

12:35 – 12:50 – obiad dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

Nasze Panie w kuchni

  • Sylwia Suffner
  • Renata Suffner
  • Lidia Bondza
  • Edyta Foit
  • Margot Makosz
  • Joanna Młynarek