Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Karol Rusin – przewodniczący

Julia Kania – zastępca

Kamila Kondziołka i Marek Szulc – członkowie

p. Mateusz Siwiec – opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd zaplanował m.in. następujące działania w roku szkolnym 2019/2020:

Światowy Dzień Życzliwości – dzień wzajemnej koleżeńskiej pomocy, troski i uśmiechu.

Wsparcie działań i akcji charytatywnych, m.in. CARITAS, Góra Grosza, WOŚP.

Dyskoteki szkolne, m.in. andrzejkowe, karnawałowe.

Pomoc w organizacji grudniowego kiermaszu bożonarodzeniowego.

Walentynki szkolne – poczta walentynkowa.

Szkolny Dzień Kobiet.

Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu festynu szkolnego w czerwcu 2019 r.