Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka szkolna służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2. W bibliotece zachowujemy ciszę i nie spożywamy posiłków.

3. Zgromadzone zbiory biblioteczne możemy:

  • wypożyczyć do domu na okres 1 miesiąca,
  • czytać lub przeglądać na miejscu.

4. Zbiory wypożyczamy osobiście.

5. Książki szanujemy, chronimy przed zniszczeniem i zagubieniem.

6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, odkupujemy taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela.

7. Kończąc naukę lub pracę w naszej szkole zwracamy do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.