Monitoring

Monitoring wizyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy

Podstawowym celem monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, dzieci i pracowników placówki oraz ochrona mienia szkolnego.

Rejestrowanie zdarzeń i przetwarzanie danych odbywa się z użyciem zainstalowanego systemu informatycznego składającego się z:

– 22 kamer (13 kamer zewnętrznych i 9 kamer wewnętrznych),

– urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz.

Rejestracji podlega tylko obraz z kamer, system nie rejestruje dźwięku.

Rejestrowane dane nie narażają prawa do prywatności osób trzecich oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dostęp do przetwarzania danych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.

W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu osób lub mienia dane zawarte na nośniku zostają zabezpieczone do kilku dni od daty zapisu. Po tym okresie są automatycznie usuwane bez możliwości powtórnego ich odczytania. Ograniczenie czasowe dostępu do danych związane jest z ograniczonymi możliwościami technicznymi zainstalowanego sprzętu.