Grono pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

W naszej szkole pracują doświadczeni nauczyciele różnych przedmiotów, ale także pedagodzy specjalizujący się w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy w swoim gronie m.in. pedagogów, w tym specjalnych, psychologa, oligofrenopedagogów, tyflopedagoga, surdopedagoga, nauczycieli wykwalifikowanych w zakresie terapii pedagogicznej. Jesteśmy nastawieni na współpracę z rodzicami i całym środowiskiem, które może nas inspirować.

Nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy

Nazwisko i Imię Kwalifikacje
Bandyga-Dudkiewicz Sylwia informatyka, technika
Barańska Agnieszka język angielski
Bartlik Aleksander edukacja dla bezpieczeństwa
Bieniek Jolanta edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, informatyka, biblioteka, technika, oligofrenopedagogika
Bochenek Anna język angielski, surdopedagogika
Boroń Wioleta edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Czogalik Marek religia, język polski, biblioteka
Duda Miranda biologia, przyroda, chemia
Dusza Anna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Fiedel Krystyna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
Grocholska Bożena edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, gimnastyka korekcyjna
Gucwa Agnieszka matematyka, informatyka, technika
Hoinkis Monika język angielski
Hołyńska Magdalena edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający
Jakiesz Błasiak Anna muzyka
Janic-Słupska Judyta psycholog, oligofrenopedagogika
Jopek Krystyna matematyka, fizyka
Kasza Beata edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, logopedia
Kobielska Aleksandra wicedyrektor, biblioteka
Kochmańska Julia język niemiecki, oligofrenopedagogika, język mniejszości narodowej
Kocoń Izabela edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kostelecka Katarzyna język niemiecki, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Kot Sabina wychowanie fizyczne
Kozobucka Elżbieta edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język polski
Kromolan Joanna pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Kromolan Monika nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
Kurowska Bogusława język polski
Kuś Anna matematyka, informatyka, biblioteka
Lewandowska Katarzyna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język niemiecki
Makowska Grażyna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
Mączka Marta edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, matematyka
Morga Grażyna geografia, matematyka
Nawrath Beata dyrektor, język polski, biblioteka, zajęcia artystyczne
Olszówka Justyna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, surdopedagogika, zajęcia komputerowe
Pawliczek Barbara edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia
Placek Anna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia
Polewik Joanna plastyka
Rokosz Magdalena język polski, tyflopedagogika
Rusin Barbara religia, wychowanie do życia w rodzinie
ks. Rycerz Zbigniew religia
Siwiec Mateusz  wychowanie fizyczne, instruktor piłki siatkowej
Szczerba Joanna  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Śliwińska Elżbieta chemia
Śliwka Aneta edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
Świerdza Wioletta historia, biblioteka
Twardawa Kornelia pedagog, terapia pedagogiczna
Wiatrowska Paulina  język polski, zajęcia artystyczne
Wrońska Justyna  historia i WOS
Zborowska Katarzyna wychowanie fizyczne, biologia
Zdanowicz Anna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, język niemiecki, terapia pedagogiczna, edukacja artystyczna, język mniejszości narodowej