Darmowe podręczniki

W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej otrzymują darmowe podręczniki.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW,
MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

1. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na okres danego roku szkolnego.

2. Uczniowie po otrzymaniu podręczników i materiałów edukacyjnych, a rodzice na pierwszym zebraniu potwierdzają ich odbiór podpisem na liście wypożyczeń.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne szanujemy, oprawiamy, nie piszemy w nich. Dbamy, aby nie uległy zniszczeniu czy zagubieniu, gdyż mają służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów.

4. Pod koniec roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza, oddajemy do biblioteki wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne. Sprawę pilotuje nauczyciel przedmiotu.

5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, oddaje do biblioteki wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.

6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych. Rodzice odkupują podręczniki indywidualnie.