Darmowe podręczniki

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymują darmowe podręczniki. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW,
 MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

1. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na okres danego roku szkolnego. 

2. Uczniowie po otrzymaniu podręczników i materiałów edukacyjnych, a rodzice na pierwszym zebraniu potwierdzają ich odbiór podpisem na liście wypożyczeń. 

3. Podręczniki i materiały edukacyjne szanujemy, oprawiamy, nie piszemy w nich. Dbamy, aby nie uległy zniszczeniu czy zagubieniu, gdyż mają służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów. 

4. Pod koniec roku szkolnego, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza, oddajemy do biblioteki wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne. 

5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę, oddaje do biblioteki wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne. 

6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych. Podręczniki dla klas I – III szkoły podstawowej zamawia szkoła, a dla klas starszych trzeba odkupić indywidualnie.