Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 Organizacja pracy biblioteki od 25 maja 2020 r.

 1. Biblioteka funkcjonuje dla uczniów w następujących dniach:
  – poniedziałek od godziny 13:45 do godziny 15:45;
  – czwartek od godziny 9:00 do godziny 12:30.
 1. Biblioteka pracuje wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek.
 2. W pomieszczeniu biblioteki przebywają tylko pracownicy.
 3. Wejście boczne do szkoły jest zarezerwowane do celów realizacji zadań bibliotecznych. Przy wejściu bocznym do szkoły umieszcza się stolik, przy którym bibliotekarz obsługuje uczniów. W wyznaczonym miejscu mogą przebywać jednocześnie 2 osoby z zachowaniem dystansu społecznego.
 4. Na stoliku umieszcza się pojemnik (koszyk) do zwrotu książek. Pojemnik każdorazowo po dokonanym zwrocie podlega dezynfekcji.
 5. Pracownik biblioteki każdorazowo po zwrocie książki dezynfekuje pojemnik, do którego została położona, dezynfekuje rękawice i wypożycza książkę. Pracownik wykonuje swoją pracę przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, zaopatrzony w rękawice jednorazowe, maskę lub przyłbicę.
 6. Pomieszczenie biblioteki/miejsca wyznaczonego w przestrzeni szkolnej na realizację zadań bibliotecznych wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
 7. Książki oddane przez czytelnika odkładane są w wydzielone miejsce w celu przejścia kwarantanny, która wyniesie 14 dni. Po upływie tego czasu książki układane są na półkach i mogą być ponownie wypożyczane.
 8. Wypożyczenia książek dokonuje się po uprzednim, e-mailowym  (swierdza.w@pilchowice.pl lub poprzez dziennik UONET+), zarezerwowaniu książki w umówionym terminie. Bibliotekarz wyda zarezerwowaną książkę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w wyznaczonym w pkt. 4 miejscu.
 9. Po zakończeniu pracy biblioteki należy dokonać dezynfekcji miejsc, sprzętu i używanych przedmiotów.
 10. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych z uwzględnieniem elementów, terminu wykonania i osoby wykonującej.
 11. Harmonogram oddawania przez uczniów podręczników zostanie przygotowany oddzielnie i podany do wiadomości.

„Kto czyta książki, żyje podwójnie.”
Umberto Eco