Aktualności

Ważny komunikat – świetlica i obiady szkolne

Obiady szkolne będą wydawane od dnia 9 września 2019 roku. Deklaracje obiadowe należy składać w szkole do dnia 4 września br. (środa) – druki zostały przekazane przez wychowawców w poszczególnych klasach. Bez złożonej deklaracji dziecko nie może skorzystać z obiadów.

Deklaracje świetlicowe należy pilnie składać w szkole 2 i 3 września br. – druki są do pobrania w sekretariacie. Wstępny plan organizacji świetlicy jest wywieszony w szkole przy sali 102.