Aktualności

Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że od kwietnia 2020 r. udzielamy całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Pyskowicach. Realizujemy porady psychologiczne, diagnostyczne porady psychologiczne, sesje terapii indywidualnej i grupowej, sesje wsparcia psychospołecznego, a także wizyty środowiskowe i terapię rodzinną. Świadczenia finansowane w ramach kontraktu z NFZ – trwa nabór do grup terapeutycznych dziecięcych i młodzieżowych.

Bogusława Buchalik-Mocha