Aktualności

Obiady – październik 2020 r.

Opłata za obiady szkolne w październiku 2020 roku wynosi 105,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 października  2020 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.

Uwaga: ci uczniowie, którzy z powodu nieobecności (np. wycieczki, choroby) nie skorzystali z wszystkich opłaconych posiłków w wrześniu, otrzymają informację od wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny z kwotą, jaką należy uiścić za obiady październikowe pomniejszone o odliczenia za wrzesień. Podobnie zostanie przekazana informacja w przypadku naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty.

Nr konta: 30 8460 0008 2002 0007 9295 0003

Przypominamy, że informacje na temat korzystania z obiadów szkolnych i regulamin stołówki znajdują się w zakładce górnego menu strony www szkoły Stołówka. Intendentka szkolna przypomina o konieczności zapoznaniu się z zasadami ewentualnych odliczeń za niewykorzystane obiady. Rodzice ucznia zgłaszają fakt nieobecności dziecka intendentce szkolnej (połączenie przez sekretariat: tel. 32 3327169 lub informacja mailowa: intendentzernica@pilchowice.pl).