Aktualności

„Nature doesn’t produce wasteˮ

Szkoła przystąpiła do międzynarodowego  projektu: „Nature doesn’t produce wasteˮ na platformie e-TwinningFacebook’u. Koordynatorem jest nauczycielka matematyki i geografii Grażyna Morga wespół z panią Mirandą Dudą – nauczycielką biologii.

Celem projektu jest uwrażliwianie młodych ludzi na piękno, budowanie postawy szacunku wobec przyrody, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, krzewienie proekologicznych postaw w domu i szkole, a szczególnie związanych z segregacją odpadów i ich recyklingiem, zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej oraz zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.

 Logo projektu zostało przygotowane przez uczennicę klasy VIII a – Zofię Kokot. W ramach projektu uczniowie klasy VIa i V bd wykonali pracę „Las w słoiku”, pod kierunkiem pani Mirandy Dudy. W klasach IV–VIII ogłoszony został również konkurs z okazji Dnia Ziemi

Podsumowaniem projektu będzie m. in. ilustrowany słownik dla dzieci z pojęciami ekologicznymi.

Grażyna Morga