Aktualności

Informacja intendentki

Szanowni Rodzice,

w związku z odwołaniem obiadów dla uczniów w marcu 2020 r., spowodowanym zawieszeniem zajęć dydaktycznych, prosimy o przesłanie do 26 czerwca br. zgodnych z poniższym wzorem informacji-wniosków dotyczących zwrotów należności za marcowe niezrealizowane obiady (na adres: intendentzernica@pilchowice.pl – w tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę) lub oddanie ich w portierni ZSP w Żernicy (druki dostępne w portierni).

We wnioskach istotne jest podanie właściwego numeru konta, na które powinien być dokonany zwrot należności za obiady (szkoła podstawowa).

Wzór informacji-wniosku:

„Żernica, ………….

Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego

…………………………………………

Adres zamieszkania

…………………………………………

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy

W związku z nadpłatą należności za wyżywienie mojego dziecka ……………………………………………………………

wnioskuję:

– o zwrot nadpłaty na podany poniżej nr konta bankowego:

……………………………………………………………

…………………………………………….

Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego ”

 

Joanna Młynarek

Intendentka ZSP w Żernicy