Aktualności

Informacja dla rodziców klas pierwszych 2021/2022

Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej w dniu 1 września 2021 roku

1) Spotkania organizacyjne z wychowawczyniami klas 1 szkoły podstawowej odbędą się 30 sierpnia 2021 roku (godzina i miejsca spotkań zostaną podane na stronie internetowej szkoły po 23 sierpnia br.).

2) Listy uczniów z podziałem na klasy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniu 30 sierpnia 2021 r.

3) Wnioski dotyczące nauczania języka mniejszości j. niemieckiego należy w sekretariacie szkoły złożyć do 30 czerwca 2021 r. Druki są też dostępne na stronie www szkoły.

4) Wstępne wnioski dotyczące opieki świetlicowej należy złożyć w sekretariacie szkoły (ZSP w Żernicy) do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły wniosku, np. godziny, mogą zostać uzupełnione w dniu 30 sierpnia podczas spotkań z wychowawczyniami szkoły. Druki są też dostępne na stronie www szkoły.

5) Prosimy o przygotowanie wraz z dziećmi wyprawki szkolnej.

Uwaga: do 30 czerwca br. rodzice dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Nieborowicach mogą złożyć wnioski u dyrektora tamtejszego przedszkola.

Wyprawka 

Wniosek do świetlicy

Wniosek o języku mniejszości