Zajęcia dodatkowe – oddziały gimnazjalne

Zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum – II półrocze

Dzień tygodnia Godziny Zajęcia Klasy Sala Nauczyciel prowadzący
Poniedziałek 7 lekcja Zajęcia dodatkowe z języka polskiego III 201 Paulina Wiatrowska
  7 lekcja Zajęcia dodatkowe przyrodnicze III 207 Miranda Duda
  8 lekcja Zajęcia dodatkowe przyrodnicze III 207 Miranda Duda
  8 lekcja Zajęcia dodatkowe z języka polskiego III 201 Paulina Wiatrowska
Wtorek 7 lekcja Zajęcia dodatkowe dziennikarskie III 201 Paulina Wiatrowska
  8 lekcja Zajęcia dodatkowe dziennikarskie III 216 Paulina Wiatrowska
  8 lekcja Zajęcia dodatkowe sportowe III sala gim. Katarzyna Zborowska
Środa
Czwartek 8 lekcja Zajęcia dodatkowe z historii III 303 Justyna Wrońska
  8 lekcja Zajęcia dodatkowe z j.angielskiego – przygotowanie do egzaminu III 302 Anna Bochenek
  9 lekcja Zajęcia dodatkowe sportowe III SG Katarzyna Zborowska
Piątek 8 lekcja Zajęcia dodatkowe z j.niemieckiego – przygotowanie do egzaminu III P1 Julia Kochmańska