Aktualności

Obiady – styczeń 2020 r.

Opłata za obiady szkolne w styczniu 2020 roku wynosi 44,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 stycznia 2020 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły).

Prosimy o terminowe wpłaty.

Uwaga: ci uczniowie, którzy z powodu nieobecności (np. wycieczki, choroby) nie skorzystali z wszystkich opłaconych posiłków w grudniu, otrzymają informację od wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny z kwotą jaką należy uiścić za obiady styczniowe pomniejszone o odliczenia z grudnia. Podobnie zostanie przekazana informacja w przypadku naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty.

Nr konta: 30 8460 0008 2002 0007 9295 0003