Aktualności

Obiady – listopad 2018 r.

Opłata za obiady szkolne w listopadzie 2018 roku wynosi 70,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 15 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.

Uwaga: ci uczniowie, którzy z powodu nieobecności (np. wycieczki, choroby) nie skorzystali z wszystkich opłaconych posiłków w październiku, otrzymają w szkole druki opłat za obiady listopadowe pomniejszone o odliczenia z  października. Podobnie zostaną wręczone druki w przypadku naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty.

Nr konta: 30 8460 0008 2002 0007 9295 0003