Aktualności

Obiady – marzec 2019 r.

Opłata za obiady szkolne w marcu 2019 roku wynosi 84,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 11 marca 2019 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.

Uwaga: ci uczniowie, którzy z powodu nieobecności (np. wycieczki, choroby) nie skorzystali z wszystkich opłaconych posiłków w lutym, otrzymają w szkole druki opłat za obiady marcowe pomniejszone o odliczenia z lutego. Podobnie zostaną wręczone druki w przypadku naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty.

Nr konta: 30 8460 0008 2002 0007 9295 0003