Klasy gimnazjum

zajecia-gim

Oddziały gimnazjalne

Klasy gimnazjalne mają do swojej dyspozycji sale przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, salę gimnastyczną, nowoczesne wielofunkcyjne boisko oraz szatnie z osobistymi szafkami. Na drugim piętrze znajduje się biblioteka szkolna.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zajęcia w sali doświadczania świata, sali korekcyjno-logopedycznej i salce zajęć indywidualnych (oddanych do użytku w 2016 r.).

Oprócz zajęć lekcyjnych szkoła oferuje koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze, na których uczniowie poszerzają wiedzę i rozwijają swoje pasje, a także uzupełniają brakujące wiadomości.