Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
 
23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe
18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 
Egzamin gimnazjalny:
10 kwietnia 2019 r. – część humanistyczna
11 kwietnia 2019 r. – część matematyczno-przyrodnicza
12 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny
Egzamin ósmoklasisty:
15 kwietnia 2019 r. – język polski
16 kwietnia 2019 r. – matematyka
17 kwietnia 2019 r. – język obcy nowożytny
 
19 czerwca 2019 r. – zakończenie roku szkolnego
 
Zebrania i konsultacje dla rodziców:

Zebrania odbywają się o godz. 17.00 – klasy 1-5 szkoły podstawowej
oraz o godz. 18.00 – klasy 6-8 szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne.

Konsultacje odbywają się o godz. 17.00.

12.09.2018 r. – zebranie
17.10.2018 r. – zebranie
14.11.2018 r. – konsultacje
12.12.2018 r. – zebranie
23.01.2019 r. – konsultacje
13.03.2019 r. – zebranie o godz. 18.00 (wszystkie klasy – z wyj.8ab SP i 3ab gim., których zebranie przesunięto na 20.03.2019 r.)
3.04.2019 r. – konsultacje
15.05.2019 r. – zebranie
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada 2018 r.
12 kwietnia 2019 r.
17 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.