Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
13 – 26 stycznia 2020 r. – ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
Egzamin ósmoklasisty:
21 kwietnia 2020 r. – język polski
22 kwietnia 2020 r. – matematyka
23 kwietnia 2020 r. – język obcy nowożytny
26 czerwca 2020 r. – zakończenie roku szkolnego
Zebrania i konsultacje dla rodziców:

Zebrania odbywają się o godz. 17.00 – klasy 1-3 oraz o godz. 17.30 – klasy 4-8.

Konsultacje odbywają się od godz. 17.00 do 19.00.

 11.09.2019 r.  – zebranie (środa)
 23.10.2019 r. –  zebranie (środa)
 20.11.2019 r. – konsultacje (środa)
 9.12.2019 r. – zebranie (poniedziałek)
 19.02.2020 r. – konsultacje (środa)
 18.03.2020 r.– zebranie (środa)
 15.04.2020 r. – konsultacje (środa)
 20.05.2020 r. – zebranie (środa)
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (propozycje):
 15 października 2019 – 30-lecie szkoły
 20 grudnia 2019 – „Złota Bombka”
 21, 22, 23 kwietnia 2020 – egzaminy ósmoklasisty
30 kwietnia 2020
12 czerwca 2020