Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 
23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna
1 – 14 lutego 2021 r. – ferie zimowe
1 – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 
25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
 
25 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego
 
Harmonogram spotkań z rodzicami
Konsultacje indywidulane dla rodziców (obowiązuje umówienie się na spotkanie przez UONET+):
21.10.2020
9.12.2020 (inf. o ewentualnych ocenach ndst.)
20.01.2021
17.03.2020
19.05.2021 (inf. o ewentualnych ocenach ndst.)
Zebrania:
31.08.2020 (szkoła) – zrealizowane
2.09.2020 (szkoła) – zrealizowane
3.09.2020 (szkoła) – zrealizowane
W zależności od sytuacji:
18.11.2020 (online – MT) lub 18-19.11.2020 (szkoła)
21.04.2020 (online – MT) lub 21-22.04.2020 (szkoła)
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
w budowie