Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
 
23 – 31 grudnia 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna
29 stycznia – 11 lutego 2018 r. – ferie zimowe
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 
Egzamin gimnazjalny:
18 kwietnia 2018 r. – część humanistyczna
19 kwietnia 2018 r. – część matematyczno-przyrodnicza
20 kwietnia 2018 r. – język obcy nowożytny
22 czerwca 2018 r. – zakończenie roku szkolnego
 
Zebrania i konsultacje dla rodziców odbywać się będą o godz. 17.00 w następujących terminach:
13.09.2017 r. – zebranie
18.10.2017 r. – zebranie
15.11.2017 r. – konsultacje
13.12.2017 r.- zebranie
24.01.2018 r. – konsultacje – wyjątkowo o godz. 18.00
28.02.2018 r. – konsultacje
21.03.2018 r.- zebranie
11.04.2018 r. – konsultacje
16.05.2018 r. – zebranie
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
20 kwietnia 2018 r.
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.