Aktualności

Informacja dla rodziców pierwszoklasistów 2019/2020

Listy klas pierwszych są wywieszone na głównych drzwiach wejściowych do szkoły (Miki 37).

Spotkania organizacyjne z wychowawczyniami klas 1 SP na terenie szkoły poświęcone szczegółowej organizacji roku szkolnego 2019/2020 odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia br. (termin zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły http://zspzernica.pilchowice.pl).

Przypominamy o możliwości składania wniosków dotyczących języka mniejszości narodowej-języka niemieckiego. Na spotkaniach w przedszkolach w Żernicy i w Nieborowicach rozdano wyprawki uczniów klas pierwszych.