Ogłoszenia

Obiady – październik 2020 r.

Opłata za obiady szkolne w październiku 2020 roku wynosi 105,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 października  2020 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.