Category Archives: Ogłoszenia

Projekt unijny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole będzie realizowany Projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obiady – maj 2019 r.

Opłata za obiady szkolne w maju 2019 roku wynosi 44,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 maja 2019 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.

Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty

W dniach 10-12 kwietnia br. oraz 15-16 kwietnia br. na terenie szkoły przeprowadzono egzaminy gimnazjalne oraz egzaminy ósmoklasisty. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie 6 dni egzaminów podczas strajku nauczycieli.