Ogłoszenia

Zebrania z rodzicami

9 grudnia br. o godzinie 16.45 na holu szkoły odbędzie się prelekcja dla rodziców klas 4-8 w zakresie cyberprzemocy, cyberprzestępczości oraz profilaktyki i odpowiedzialności karnej nieletnich w tych obszarach.

Obiady – grudzień 2019 r.

Opłata za obiady szkolne w grudniu 2019 roku wynosi 56,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 grudnia  2019 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.

Projekt unijny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole będzie realizowany Projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obiady – maj 2019 r.

Opłata za obiady szkolne w maju 2019 roku wynosi 44,00 zł – płatność należy uiścić w tym miesiącu najpóźniej do 10 maja 2019 roku (liczy się data wpływu na konto szkoły). Prosimy o terminowe wpłaty.