Aktualności

Boisko-orlik w trakcie przerwy wakacyjnej

Boisko-orlik będzie udostępnione w okresie wakacyjnym w dni robocze w godz. 9.00-21.00. Tymczasem boisko zostanie udostępnione na próbę także w sobotę i niedzielę, co jest równoznaczne z otwarciem terenu szkoły od ul. Miki 37.

Użytkowników naszej szkolnej przestrzeni bardzo prosimy o utrzymywanie porządku na boisku i wokół niego oraz o respektowanie zasad sanitarnych.

Z boiska mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nieprzebywające na kwarantannie. Limit osób korzystających z boiska w danym momencie wynosi 14 osób.

W przypadku incydentów gromadzenia się na terenie szkoły w weekendy zbyt dużych grup osób w okolicach przedszkola i sali gimnastycznej oraz zaśmiecania przestrzeni szkolnej, z której korzystają aktualnie podczas dyżuru wakacyjnego dzieci przedszkolne, teren szkoły będzie zamykany także  w weekendy.

Dyrekcja szkoły