Autobus – oddziały gimnazjalne

Fragment z „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP” (data publikacji: 20.12.2017 r.) dotyczące bezpłatnego przejazdu dla dzieci, uczniów i młodzieży.

„§3.1b,c

Dzieci do 7. roku życia, tj. do dnia 7. rocznicy urodzin, wraz z wózkiem – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.

Dzieci i młodzież, mające miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w wieku od 7. do 16. roku życia:

– urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń ukończył 16 rok życia,

– urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do dnia 16. rocznicy urodzin,

na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej”.

Pełna informacja o taryfie znajduje się na stronie:

http://www.kzkgop.com.pl/strony/p-1-taryfa-przewozowa-od-1012018-r.html 

Uwaga: do końca marca 2018 roku wystarczy mieć legitymację szkolną, od 1 kwietnia 2018 roku powyższa ulga będzie ważna tylko z kartą ŚKUP.